Den Haag,
11
maart
2021
|
09:43
Europe/Amsterdam

Statement CBS pilot eind 2019

Vanaf september 2017 tot en met december 2019 heeft T-Mobile meegewerkt aan een CBS pilot project naar de problemen die grote steden ervaren door plots toenemende drukte in de stad. Deze toename heeft onder andere impact op mobiliteit, veiligheid, rampenbestrijding en toerisme in de betreffende stad. De overheid wilde daar beter inzicht in hebben. Uit eerder onderzoek van het CBS, met andere marktpartijen, bleek dat geanonimiseerde mobiele telefoondata een veelbelovende bron was. In het belang van de bescherming van privacy van klanten, ging het hier niet om individuele persoonsgegevens maar om geanonimiseerde en geaggregeerde bewegingspatronen die het mogelijk maakt te tellen hoeveel apparaten (altijd met een minimum aantal van 15) zich op een bepaald moment binnen het bereik van een bepaalde zendmast bevonden. Het is dus apert onjuist dat het CBS toegang had tot individuele persoonsgegevens en inzicht heeft verkregen in wie met wie in contact zou zijn geweest in welke vorm dan ook.

In dit onderzoek zijn de geanonimiseerde en geaggregeerde netwerkdata exclusief en zonder daar vergoeding voor te ontvangen met het CBS gedeeld. T-Mobile onderstreept het belang van de CBS-onderzoeken, voor de bevordering van de leefbaarheid in Nederland en heeft daarom meegewerkt. Er zijn destijds duidelijke afspraken gemaakt met het CBS over de door T-Mobile beschikbaar gestelde data. Zo hadden CBS-medewerkers, onder hele strikte voorwaarden en na het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen, alleen toegang gekregen tot een set gepseudonimiseerde gegevens onder toezicht en verantwoordelijkheid van T-Mobile. De medewerkers hadden alleen toegang via een T-Mobile versleutelde laptop tot de specifieke dataset voor deze pilot. De set gepseudonimiseerde gegevens hebben zodoende de digitale en beveiligde IT infrastructuur van T-Mobile nooit verlaten. De pilot is stopgezet eind 2019.

Klik op de afbeelding om de overeenkomst te bekijken.