Den Haag,
12
april
2022
|
16:00
Europe/Amsterdam

Update: T-Mobile maakt bellen en sms'en van en naar Oekraïne gratis

T-Mobile maakt het bellen en sms'en vanuit Oekraïne naar Nederland en andersom van 24 februari tot in ieder geval juli 2022 gratis. Dit geldt voor alle T-Mobile merken, inclusief Ben, Simpel en Tele2, zowel zakelijk als particulier. Ook geldt dit voor alle prepaid klanten.* Hiermee wil T-Mobile het voor mensen die geraakt worden door de huidige gebeurtenissen in Oekraïne, beter mogelijk maken met hun dierbaren in contact te blijven.

Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Juist in angstige en onzekere situaties is het contact met vrienden en familie van onschatbare waarde. Nu dit zo acuut onder druk staat, willen we mensen zo goed mogelijk de kans bieden verbonden te blijven met hun dierbaren.”

Doordat deze regeling met grote spoed is ingevoerd kan het voorkomen dat er in de eerste dagen kosten in rekening zijn gebracht bij de verschillende merken. Deze kosten worden zo spoedig mogelijk automatisch gecrediteerd.

Daarnaast stelt T-Mobile vanaf 12 april 2022 de Oekraïense nieuwszender Ukraina 24 beschikbaar in het tv-aanbod van T-Mobile Thuis. Hiermee wil de telecomprovider Oekraïners in Nederland meer mogelijkheden bieden om op de hoogte te blijven van nieuws uit hun land. De zender is te vinden op kanaal 420 en blijft beschikbaar in het tv-portfolio van T-Mobile zolang Oekraïense vluchtelingen hiermee geholpen zijn.

*Op de prepaid kaart dient een speciale Oekraïne bundel voor gratis bellen en sms’en via de klantenservice 06-24001200 geactiveerd te worden.

----- English version ------

T-Mobile makes calling and texting to and from Ukraine free of charge


T-Mobile is making calls and texts from Ukraine to the Netherlands and vice versa free from February 24 until at least July 2022. This applies to all T-Mobile brands, including Ben, Simpel and Tele2, for both professional and private users. This also applies to all prepaid customers. * By doing this, T-Mobile wants to make it easier for people who are affected by the current events in Ukraine to stay in touch with their loved ones.

Søren Abildgaard,  CEO T-Mobile Netherlands: "Especially in frightening and uncertain situations, contact with friends and family is essential. Now that this is under such acute pressure, we want to give people the best possible chance of staying connected to their loved ones."

Due to the fact this was introduced with great urgency, there may have been charges to the various brands in the first few days. These charges will be automatically credited as soon as possible.

T-Mobile has also made the Ukrainian news channel Ukraina 24 available in the T-Mobile Thuis TV package from the 12th of April. By doing so the telecom provider wants to offer Ukrainian refugees in the Netherlands an opportunity to stay up to date with the news from their homeland. The channel can be found on channel 420 and will remain available in the T-Mobile TV portfolio as long as it is of help to Ukrainian refugees.

*Customers that use a prepaid card need to activate a special Ukraine bundle for free calls and texting via the customer service. They can do so by calling +31 (0)6 24001200.