Den Haag,
07
juli
2022
|
13:00
Europe/Amsterdam

Update: T-Mobile maakt bellen en sms'en van en naar Oekraïne gratis

Bellen en sms’en vanuit Oekraïne naar Nederland en andersom blijft bij T-Mobile tot en met 30 september 2022 gratis. Vanaf 1 oktober gaat voor bellen en sms’en vanuit Nederland naar Oekraïne tijdelijk het laagste internationale tarief van € 0,23 per minuut gelden en € 0,07 per sms. Bellen en sms’en vanuit Oekraïne naar Nederland blijft gratis. Dit is van toepassing op alle T-Mobile merken, inclusief Tele2, Ben en Simpel, zowel zakelijk als particulier. Ook geldt dit voor alle PrePaid-klanten. Normaal gesproken is de prijs voor bellen van en naar Oekraïne € 1,02 per minuut en kost sms’en € 0,25 per bericht (incl. BTW).

T-Mobile heeft 10.000 simkaarten gratis beschikbaar gesteld aan vluchtelingen uit Oekraïne. Deze kaarten krijgen een nieuwe databundel van 50 GB en bellen en sms’en vanuit Nederland naar Oekraïne blijft voor hen nog gratis.

De Oekraïense nieuwszender Ukraina 24 blijft ook nog beschikbaar in het tv-aanbod van T-Mobile voor thuis. Hiermee wil de telecomprovider Oekraïners in Nederland meer mogelijkheden bieden om op de hoogte te blijven van nieuws uit hun land. De zender is te vinden op kanaal 420.

Meer informatie, onder andere over tarieven, is te vinden op www.t-mobile.nl/oekraine.

--------- English version ----------

Update: T-Mobile makes calls and texts to and from Ukraine free of charge 


Calls and texts from Ukraine to the Netherlands and vice versa will remain free within T-Mobile until 30 September 2022. From 1 October, calling and texting from the Netherlands to Ukraine will temporarily be subject to the lowest international rate of €0.23 per minute and €0.07 per text message. Calls and text messages from Ukraine to the Netherlands will remain free of charge. This applies to all T-Mobile brands, including Tele2, Ben and Simpel, both business and residential. This also applies to all PrePaid customers. Normally, the price for calls to and from Ukraine is €1.02 per minute and text messages cost €0.25 per message (incl. VAT).

T-Mobile has provided 10,000 SIM cards free of charge to refugees from Ukraine. These cards will get a new data bundle of 50GB and calls and texts from the Netherlands to Ukraine will still remain free for them. 

Ukrainian news channel Ukraina 24 will also remain available in T-Mobile's home TV offering. By doing so, the telecom provider wants to offer Ukrainians in the Netherlands more opportunities to stay informed about news from their country. The channel can be found on channel 420. 

More information, including on tariffs, can be found at www.t-mobile.nl/oekraine.