Den Haag,
29
juni
2023
|
16:29
Europe/Amsterdam

Thibaud Rérolle, Chief Technology & Information Officer, verlaat T-Mobile

Thibaud Rérolle, Chief Technology & Information Officer (CTIO) van T-Mobile Nederland, heeft besloten het bedrijf per eind juni te verlaten. Rérolle, die vorig jaar startte bij T-Mobile, kiest ervoor meer tijd met zijn gezin door te brengen en keert terug naar Frankrijk. Om de continuïteit te waarborgen wordt Rérolle opgevolgd door twee directeuren uit het huidige managementteam Technologie.

 Søren Abildgaard, CEO: “Het afgelopen jaar hebben Thibauds achtergrond en jarenlange ervaring een duidelijke stempel gedrukt op een van de grootste en belangrijkste uitdagingen van ons bedrijf, namelijk het verhuizen van ons netwerk naar Ericsson. Hierdoor hebben we een goede basis voor groei gelegd en leveren we een netwerkervaring van wereldklasse.

 Gezien de hoge prioriteit van het netwerk en IT, voor de continuïteit en groei van de telco's business, heeft T-Mobile besloten per 1 juli de verantwoordelijkheden van de CTIO te verdelen. De functie wordt verdeeld onder Johan van den Branden, verantwoordelijk voor Network & Operations, en Lotta Gunnarsson, momenteel hoofd IT.

 Zowel Van den Branden als Gunnarsson nemen als niet-statutaire bedrijfsleiders deel aan het directiecomité. "Ik heb alle vertrouwen in hun vermogen om daarmee onze ambitie en doelen te realiseren. Dit met de volledige steun van de Raad van Commissarissen, ExCo en hun respectieve teams", aldus Abildgaard.

 

----- English version -----
 

Thibaud Rérolle, Chief Technology & Information Officer, leaving T-Mobile
 

T-Mobile Nederland’s Chief Technology & Information Officer (CTIO), Thibaud Rérolle, has decided to leave the company effective end of June. Rérolle, who joined T-Mobile last year, is choosing to spend more time with his family and will be returning to France. To ensure continuity, Rérolle will be succeeded by two directors from the current Technology management team.

Søren Abildgaard, CEO: “Over the past year, Thibaud's background and years of experience have made a distinguished mark on one of our company's biggest and most important challenges, which was to move our network to Ericsson. This has allowed us to build a solid foundation for growth and being able to deliver a network experience of global excellence.

Given the high priority of network and IT for the continuity and growth of the telco’s business, T-Mobile decided to as of 1 July divide the responsibilities of the CTIO between Johan van den Branden, responsible for Network & Operations and Lotta Gunnarsson, who is currently heading IT.

Both Van den Branden and Gunnarsson will participate in the executive committee as non-statutory company directors. “I have all confidence in their ability to achieve our ambition and goals, with the full support of the Supervisory Board, ExCo and their respective teams,” said Abildgaard.