Den Haag,
10
oktober
2022
|
15:42
Europe/Amsterdam

Wereldkampioen Max Verstappen zorgt voor drukste netwerkdagen dit jaar bij T-Mobile

Het is F1-coureur Max Verstappen voor het tweede jaar op rij gelukt: hij is Wereldkampioen van de Formule 1. Niet alleen een nieuw hoogtepunt in Max’ carrière, het raceseizoen trok namelijk ook de nodige kijkers via het mobiele netwerk van T-Mobile. De racedagen van dit seizoen zorgden voor ruim 7% meer verkeer op het netwerk van de telecomprovider dan op een gemiddelde dag. Niet alleen vreugde omtrent de race uitslagen, T-Mobile kijkt ook tevreden terug op het functioneren van het mobiele netwerk ondanks de topdrukte.

Sport kijken via het mobiele netwerk wordt steeds populairder, of dit nu wielrennen, voetbal of racen is. Ook de klanten van T-Mobile zijn enthousiaste volgers van sport, met een duidelijke voorkeur voor Formule 1. Maand op maand neemt het aantal gebruikers van het mobiele netwerk gedurende de races toe. De kampioensrace van Max op zondag 9 oktober was, ondanks het vroege tijdstip, de dag met de grootste netwerkpiek van dit jaar. Ruim 7% meer verbruik op het mobiele netwerk dan op alle eerdere zondagen in het afgelopen jaar. De top 5 drukste dagen op het mobiele netwerk van het jaar 2022 bestaat  volledig uit de races van de autosport:

1.       De race op het Japanse Suzuka, zondag 9 oktober  
2.       De race op Zandvoort, zondag 4 september
3.       De kwalificatie op Zandvoort, zaterdag 3 september
4.       De race op het Engelse Silverstone, zondag 3 juli
5.       De race op het Belgische circuit van Spa, zondag 28 augustus

Betrouwbaar en supersterk netwerk kan F1 tempo aan
Gedurende de race in Zandvoort maakten de autosportfans gretig gebruik van het mobiele netwerk van de telecomprovider. Thibaud Rérolle, CTIO bij T-Mobile geeft aan: “De wereld van Formule 1 draait om snelheid en betrouwbaarheid. Dezelfde eisen stellen wij aan ons netwerk. Het is dan ook heel bijzonder om te zien dat er in het tweede kampioensjaar van Max Verstappen nog steeds veel kijkers de races aanschouwen via ons mobiele netwerk.” Naast het grote aantal kijkers dat Max ’races dit het afgelopen seizoen trouw hebben gevolg, wordt ook de kracht van het netwerk van T-Mobile bewezen. Hierover zegt Rérolle: “Het netwerk van T-Mobile heeft dit jaar wederom bewezen de vraag van onze klanten goed aan te kunnen én hen te voorzien van een optimale kijkbelevenis. Niet voor niets wordt ons netwerk al jaren bekroond. Voor Max een nieuwe titel als wereldkampioen en voor ons weer een bewijs van ons betrouwbare netwerk.”

----- English version ------

World champion Max Verstappen responsible for busiest network days this year at T-Mobile


F1 driver Max Verstappen has done it for the second year in a row: he is Formula 1 World Champion. Not only a new highlight in Max's career, the racing season actually attracted a lot of viewers via T-Mobile's mobile network. This season's race days generated over 7% more traffic on the telecom provider's network than on an average day. The provider is not only delighted by the race results, T-Mobile also looks back with satisfaction on the functioning of the mobile network despite the peak traffic.

Watching sports using the mobile network is becoming increasingly popular, be it cycling, football or racing. T-Mobile customers are also enthusiastic followers of sports, with a clear preference for Formula 1. Month on month, the number of mobile network users increases during races. Max's championship race on Sunday 9 October was the day with the biggest network peak this year, despite being held very early. More than 7% extra consumption on the mobile network than on all previous Sundays in the past year. The top five busiest days on the mobile network in the year 2022 consist entirely of motorsport races:

1.       The race at Suzuka, Japan on Sunday 9 October 
2.       The race at Zandvoort, Sunday 4 September
3.       The qualifying at Zandvoort, Saturday 3 September
4.       The race at Silverstone, England, Sunday 3 July
5.       The race at Belgium's Spa circuit, Sunday 28 August

Reliable and super-strong network can handle F1 pace
During the race at Zandvoort, motorsport fans eagerly used the telecoms provider's mobile network. Thibaud Rérolle, CTIO at T-Mobile comments: "The world of Formula 1 is all about speed and reliability. We place the same demands on our network. It is therefore very special to see that in Max Verstappen's second championship year, there are still many viewers watching the races via our mobile network." Besides the large number of viewers that Max' races this past season have faithfully followed, the strength of T-Mobile's network is also proven. Rérolle says: “This year, the T-Mobile network has once again proven its ability to meet the demand of our customers and provide them with an optimal viewing experience. Not for nothing has our network been awarded for years. For Max a new title as world champion and for us another proof of our reliable network.